ไพรเมอร์ ฟินตี้ บิวตี้ (Primer FENTY no.4943)

135.00

แป้งตลับ เบเนฟิต (Pact pore benefit no.3143)

100.00

แป้งฝุ่น เบนนาย บานาน่า เล็ก (Powder luxury bennye banana small)

80.00

เขียนขอบตา ซิวันน่า (Eyeliner sivanna HF777)

80.00

โลชั่น กลูต้า ไพร์ม (Lotion gluta prime)

240.00

ลิปสติก ทรีคอนเซ็ป (Lip-stick heart pot 3CE No.7064)

255.00

ลิปสติก ฮูด้า (Lip-stick huda No.3511)

560.00

ลิปกลอส ฮูด้า (Lip-gloss huda CH8172)

615.00

บรอนเซอร์ ชานลานยา (Bronzer chanlanya No.1096)

70.00

เมคอัพ ชานลานยา (Make-up chanlanya No.9712)

70.00
     Home > New Member Registration  

* ชื่อ(first name)  
* นามสกุล(last name)  
* สร้างบัญชีของคุณ(create your user ID)  
    (Min. 4 char. - No spaces, special characters.)
  Ex) apple,lucky7,12345,jc_kim
* สร้างรหัสผ่าน(create password)  
    (Must be 4 - 8 characters, and No space, special characters.)
* คอนเฟริ์มรหัสผ่านของคุณ(re-enter password)  

* อีเมล์(e-mail address)
 
 ->Please input another email.
อีเมล์แจ้งเตือน(e-mail newsletter)   Yes No
วันเกิด(date of birth)     Year

รายละเอียดที่อยู่(detail address)  
   ถนน(street)  
จังหวัด/เขต(city/suburb)  
   ประเทศ(country)  
   รหัสไปรษณีย์(ZIP-code)  
* เบอร์โทรศัพท์(telephone-1)   -
 ※ Select country country code is automatically generated

 

Shopping Guide